ค้นหา

Google
WWW Kruyuti.Blogspot.com

การเขียนโปรแกรมฯ GUI

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เอกสารการสอน วิชา การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ
ข้อมูลครูผู้สอน
      การศึกษา              : วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (ICT)
      โทรศัพท์               :  0898264484 , 0868678471
       E-mail                  : kruyuti@gmail.com
       Homepage           : http://113.53.250.165/e-learning
       Facebook             : http://www.facebook.com/kruyuti
       Blog                     : http://kruyuti.blogspot.com/
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
     ขั้นตอนการสมัครและใช้งาน E-Learning คลิก
     1. E-Learning ครูยุคใหม่ หัวใจไอที คลิก
     2. Download โปรแกรม VB 6 คลิก

0 ความคิดเห็น:

ข่าวเด่นข่าวด่วน

ข่าวการศึกษา

ข่าวไอที

ข่าวกีฬา

ข่าวบันเทิง

ข่าวธุรกิจ

ข่าวเกมส์